Invitere inn trenere / utøvere til din XPS konto

Vil du jobbe med en venn eller en medarbeider?

Du kan invitere og legge til andre trenere eller utøvere som allerede er registrert i XPS til din konto.  I XPS kan dere samarbeide og dele materiale mellom dere.

 Send this to a friend