Product news

Hvordan tagge øvelser og dokumenter i XPS

Ved å tagge øvelser finner du fortere fram i et stort øvelsesbibliotek. Her…

Nå har det blitt mye enklere å legge til nye brukere

Vi har oppdatert og forenklet måten du legger til nye trenere og utøvere. V…

Nye øvelser i den individuelle øvelsessamlingen!

En av våre kunder, Agne Bergvall har filmet og lagt til nye øvelser i den i…

«Live Mode Tagging» i Sideline Video Analyzer

Vi har nå lagt til «Live mode» mulighet i XPS Analyzer. Du kan nå enkelt ta…

Pushmeldinger i XPS Network App!

Vi har nå lagt til  «push notifications» for XPS Network appen. Alle, trene…

Individuell treningshistorikk i appen!

Dette gjør det veldig enkelt å følge din egen utvikling. Se på din siste in…

Send this to a friend